Rationale Logo_siteMaak Redeneerschema’s om gestructureerd kritisch te denken & te schrijven:

Homepage Rationale®
Start Rationale®
Over Rationale®

bcisive_blokMaak Hypothese- en beslis-schema’s voor het nemen en communiceren van besluiten:

Homepage bCisive®
Start bCisive®
Over bCisive®

Gewoon beter denken

Voor docenten die een bewezen methode zoeken om kritische denkvaardigheden te ontwikkelen: Kritisch Denken met Rationale®

 

Onderwijskorting

Docenten krijgen een licentiecode met onderwijskorting voor hun studenten. Neem contact met ons op.

Neem de beste besluiten

Voor professionals in de zakenwereld die naar HET instrument zoeken om hun besluitvormingsprocessen te ondersteunen: Besluiten nemen met bCisive®

 

Onderwijskorting

Docenten krijgen een licentiecode met onderwijskorting voor hun studenten. Neem contact met ons op.

“De methodiek [Kritisch Denken met Rationale] maakt je ervan bewust dat je soms (à la de ijsbergmetafoor) te veel aan de oppervlakte aan het werk bent met studenten en te weinig in kunt zoomen op onderliggende denk- en redeneerfouten. D.w.z., je constateert dat deze fouten gemaakt worden, maar je hebt geen mogelijkheid (wat betreft idioom en methodisch handelen) deze op een fundamentele manier te adresseren. Je boekt dus ook te weinig progressie met studenten als het gaat om leren denken.

Deze methodiek maakt het mogelijk niet alleen om fouten op te (laten) opsporen, maar vooral ook het leren denken van studenten te ondersteunen en mee vorm te geven. Heel sterke kant van de methodiek is zijn visuele vorm van presentatie. Zowel in de analyse als in de opbouw van redeneringen ontleen je daar echt steun aan.”

Majel Ruyters (docent Fontys Hogeschool, Communicatie)

“Eindelijk een methode die echte handvatten geeft om het denken en formuleren naar een ‘hoger’ niveau te brengen, en dan ook nog de voortreffelijke software ondersteuning die je helpt snel een strak kader te maken voor je redeneringen, betogen, analyse en evaluatie.”

Kees van Ee (Stafbureau O&O, Hanzehogeschool)

“Slow thinking in een twittertijd waar snelheid boven waarheid gaat, op zoek naar de essentie. Voor studenten is het een houvast om een heldere structuur in rapport en/of advies te krijgen. Bovendien leert het ze te redeneren i.p.v. te reageren.”

Niels van Maaren (docent Fontys Hogeschool, Communicatie)