– Bindels, M., Het stimuleren van inhoudgerichte interactie bij lees- en schrijftaken. Rationale™ als didactisch instrument in het hoger onderwijs. Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie, Faculteit Educatie, 2012.

– Bindels, M., Hajer,M., De invloed van redeneerschema’s op inhoudgerichte interactie. Levende Talen Tijdschrift Jaargang 15, nummer 3, 2014.

– Jansen, M.,  Methodiek Kritisch Denken met Rationale, uit: Onderwijs en Gezondheidszorg, december 2008, nr. 7. (Over de methodiek en de toepassing daarvan in onderwijs).

– Davies, W.M., Computer-Assisted Argument Mapping: A Rationale Approach. 2009 Higher Education.

– S. van Driel & H. Prakken, Visualising the argumentation structure of an expert witness report with Rationale (extended abstract) . In A.Z. Wyner (ed.), Proceedings of the Workshop on Modelling Legal Cases and Legal Rules, in conjunction with JURIX-10, Liverpool 2010, pp. 1-8.

Een artikel dat de resultaten beschrijft van een onderzoeksproject van prof. H. Prakken en S. van Driel met de Raad voor de Rechtspraak. Doel van dit project was te onderzoeken in hoeverre rechters door het gebruik van Rationale ondersteund worden bij het kritisch onderzoeken en evalueren van onderzoeksrapporten van deskundigen.
Voor de Rationale schema’s die gemaakt zijn gedurende dit project, klik hier (alleen te openen met Rationale).

Uit de Abstract:
‘This paper reports on a case study in which the use of the Rationale software was investigated to analyse the argumentation structure of a Dutch expert witness report in a criminal case. The underlying motivation of the case study was to explore the usefulness of argumentation visualisation software for increasing a judge’s understanding of expert reports and for assisting him or her in asking the proper critical questions to the expert. By way of an initial exploration of this usefulness, an expert report was analysed with the Rationale software. The visualisation was informally discussed with a legal expert, who was generally positive but also expressed some concerns and expected that the main usefulness of the tool is in training and education of judges.’

Improving Reasoning, een open Engelstalige cursus gebaseerd op Rationale, met tekstboeken en veel oefeningen (nog geen modelantwoorden).
Deze cursus was deel van een door IARPA gefinancierd onderzoeksproject. Voor meer informatie over dit project zie Ter Berg, T., Van der Brugge, E., Teaching Critical Thinking with Rationale. INTED 2013.

– Gelder, T. van, The rationale for Rationale ®. Law, Probability and Risk, (2007) 6, 23−42.

– Kunsch, D., Schnarr, K., & van Tyle, R., The Use of Argument Mapping to Enhance Critical Thinking Skills in Business Education. Journal of Education for Business, November 2014.

– Lengbyer, L.A., Critical Thinking in the Intelligence Community: The Promise of Argument Mapping. Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines. Summer 2014, Vol. 29, No.2.

– Maftoon, P., Birjandi, P., Pahlavani,P., The Impact of Using Computer-aided Argument Mapping (CAAM) on the Improvement of Writing Achievement of Iranian Learners of English. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 4, No. 5, pp. 982-988, May 2014.

– Ter Berg, T., Van der Brugge, E., Teaching Critical Thinking with Rationale. INTED 2013.

 

– Twardy, C., Argument Maps Improve Critical Thinking, 2004. Teaching Philosophy, 27:2. Een erg leuk artikel!

– Een interview van Mirjam Broekhoff  met Kaki Markus, docent KDmR in de IBMS van de HvA, over oa. de noodzaak van Kritisch Denken in het HBO.