Nederlands:

– “Ik kende het boek, de software en de website al langer, maar bleef met de vraag zitten wat exact de mogelijkheden waren om KD in het onderwijs in te zetten. Door in de training aan de vele en gevarieerde opdrachten te werken en deze met elkaar te bespreken, zag ik steeds meer praktische toepassingsmogelijkheden voor me: bij het schrijven van teksten (van plan tot scriptie), het analyseren van teksten (van opdracht tot wetenschappelijk artikel) en het structureren en ordenen.
De beste manier om achter de bruikbaarheid van de methodiek te komen, is om ermee te werken.”
Josef Sennekool, Instituut voor Communicatie&Media, ICTO {ICT & Onderwijs}, Hanzehogeschool

– “Slow thinking in een twittertijd waar snelheid boven waarheid gaat, op zoek naar de essentie. Voor studenten is het een houvast om een heldere structuur in rapport en/of advies te krijgen. Bovendien leert het ze te redeneren i.p.v. te reageren.”
Niels van Maaren, docent Fontys Hogeschool Communicatie

– “De methodiek [Kritisch Denken met Rationale] maakt je ervan bewust dat je soms (à la de ijsbergmetafoor) te veel aan de oppervlakte aan het werk bent met studenten en te weinig in kunt zoomen op onderliggende denk- en redeneerfouten. D.w.z., je constateert dat deze fouten gemaakt worden, maar je hebt geen mogelijkheid (wat betreft idioom en methodisch handelen) deze op een fundamentele manier te adresseren. Je boekt dus ook te weinig progressie met studenten als het gaat om leren denken.

Deze methodiek maakt het mogelijk niet alleen om fouten op te (laten) opsporen, maar vooral ook het leren denken van studenten te ondersteunen en mee vorm te geven. Heel sterke kant van de methodiek is zijn visuele vorm van presentatie. Zowel in de analyse als in de opbouw van redeneringen ontleen je daar echt steun aan.”
Majel Ruyters, docent Fontys Hogeschool Communicatie

– “Uitstekende cursus – gedegen kennismaking met Kritisch Denken met Rationale – vraagt om een vervolg. Deze methodiek helpt de toekomstige HBO-professional met een onderzoekende houding het werkveld in te gaan.”
Bob Schoonbeek, Stafbureau O&O, Hanzehogeschool

– “Studenten krijgen tegenwoordig veel schrijfopdrachten, bijv. een betoog of een literatuurstudie. Door een redeneerschema te vragen (als samenvatting) kun je beter zien of de student het betoog goed heeft opgezet en hoe de kwaliteit van het brongebruik is. Het gebruik van redeneerschema’s gaat oppervlakkigheid tegen”.
Lia van Stralen, docent Hogeschool Utrecht, Gezondheidszorg

Een student van Mariël Kanne (docent in de master Advanced Nursing Practice, HU) schrijft haar: “Nog een leuk verhaal: na de eerste les heb ik het programma gedownload en ben ik enthousiast gaan proberen. Komt ’s avonds mijn dochter thuis met de boodschap: op school (PABO- op de HAN-Nijmegen) zijn een paar beurzen voor een buitenland-stage te winnen met een engelstalig essay, maar het moet dan deze week nog worden ingeleverd. Wel balen, maar veel te laat, ik probeer het niet eens.
Met haar besproken: als iedereen zo denkt worden jouw kansen groter, ik heb een leuk programma, zullen we eens een redeneerschema opzetten?
Woensdag samen een schema opgezet, donderdag heeft ze met het schema een essay geschreven en in het engels laten vertalen door een kennis, ingeleverd….. En Ja, een beurs gekregen. Vijfduizend euro en op 02-01-2011 op naar een stage in Atlanta USA. “

“Kritisch denken: zeer belangrijke competentie hoger onderwijs. Eindelijk een cursus op goed niveau: uitdagend, pittig en (lekker) moeilijk!”
Peter Bardoel, HU

“Volgens mij helpt deze methodiek bij het ontwikkelen van een onderzoeksvaardigheden-leerlijn omdat studenten daarvoor een kritische houding nodig hebben”.
Een docent van Fontys

“Ik ben ervan overtuigd dat het, meer dan vroeger, door de (huidige generatie) studenten essentieel is om ‘beter’ te leren denken dan ze doen op het moment dat ze de opleiding binnenkomen. ‘Beter’ is in dit verband: meer gestructureerd, logischer en kritischer”.
Leo van de Pas, docent Fontys Hogeschool Communicatie

“Eindelijk een methode die echte handvatten geeft om het denken en formuleren naar een ‘hoger’ niveau te brengen, en dan ook nog de voortreffelijke software ondersteuning die je helpt snel een strak kader te maken voor je redeneringen, betogen, analyse en evaluatie. ”
Kees van Ee, Stafbureau O&O, Hanzehogeschool

 

Engels:

Here some anonymous testimonials of students Philosophy at Princeton University.

“I am very impressed with Rationale as a tool to assist students in improving the structure of their analytical essays… Rationale greatly assists our staff in implementing the higher order thinking skills that are essential to improving student learning.” Catherine O’Kane, St Rita’s College

“In a word, I think Rationale is awesome! I have been struggling in my doctoral thesis to demonstrate a significant degree of competency in critical thinking. After working my way through the first set of 12 online exercises, I really feel clearer in my mind about structuring and presenting my arguments to my supervisor. Furthermore, I find the user interface is clear, friendly, uncluttered, and just makes me want to play. Congratulations on a superb intellectual tool!”
Steve Hinge, ICT Project Manager, Infrastructure Services, NorthTec

“Rationale is clearly a breakthrough product that has the potential to accelerate the development of sound reasoning.”
Gregory Louie, Gravelly Hill Middle School, North Carolina

“I am glad to have a product to capture my thought process in a way that is a step above just a mind map. Mind map software can capture the same thoughts, but your system organizes the thoughts in a automated way that I was looking for in a program.”
Paul Trebian, University of Phoenix

“I’ve been looking for an effective way to teach critical thinking for 10 years – Rationale is far and away the most promising option I’ve ever seen.”
Steve Crowley, Boise State University

“I like your argument graphics for their simplicity, their clarity, and aesthetic design, and above, all I believe that students or corporate folks would feel inspired to use them.”
Marlys Mayfield, College of Alameda, California

“fun to use…. A very good tool for students learning rhetoric, debating, logic, or composition.”
Larry O’Brien, in his review of Rationale at Knowing.net

“Rationale™ is magic when it comes to thinking through a problem… To my great delight I found that argument mapping could be fun as well as eye opening… If I had had Rationale™ in college… my thinking skills would’ve been finely tuned and problem solving would have become a much more rewarding pursuit. Now my ideas are more accurate and better articulated.”
Chet Dailey, Rationale user

“one specially ambitious new offering…”
James Fallows, Eminent journalist James Fallows talks about Rationale™ in his technology column (the last four paragraphs of page two). 

“No agony, just ecstasy…Argument mapping turns out to be fun.”

sorted.imakecontent.net, Sorted, review of Rationale.

“An outstanding product with a broad range of curriculum applications. The visual nature of this software will prove very valuable in assisting my students to organise their thinking”
Garry Chapman, Assistant Director of Curriculum, Ivanhoe Grammar School.

“Your new software is genuinely dazzling – both at a practical level and at a theoretical level. Congratulations!”
Peter Tillers, tillers.net/home.html, Professor of Law, Yeshiva University

” Before Rationale, I was only able to lecture at my students about the skill of evaluating arguments. After Rationale, I have the technology I need to help them actually acquire the skill.”
Gary Comstock, Professor of philosophy at North Carolina State University

“Once they start to see this as a normal, natural way to think through their essay plan, the quality of their essays jumps noticeably. Students who were baffled at first start to feel that they really can do this stuff. That’s magic.”
Mark Matcott, Lilydale High School

“It’s not just for lawyers. Argument mapping is such a fundamental skill in business.”
Simon Uthmeyer, Phillips Fox Lawyers

“Wow, it was a real joy to work with the program, it really goes a long way to answering all my previous wishes, and offers lots of unlooked for delights as well.”
Dr. Geoff Hyde, National Centre for Biological Sciences, India

“Rationale’s argument mapping techniques have enhanced DSE’s policy capability by improving the logic with which we tackle the sustainability policy task.”
Scott Rawlings, Principal Analyst, Department of Sustainability and Environment, Victoria