De methodiek Kritisch Denken met Rationale (KDmR) is het resultaat van een initiatief van de Australian Research Council die in 2001 een 4-jarig research project startte over de vraag hoe kritische denkvaardigheden het best ontwikkeld kunnen worden. Het resultaat van dit project is een complete, op empirisch onderzoek gebaseerde, methodiek die over de hele wereld gebruikt wordt in allerlei vormen van onderwijs. Zie het Overzicht van gebruikers.

Nadat er in 2007 -2008 enkele pilots gedaan zijn in Nederland om te onderzoeken of de goede resultaten in Australië behaald hier door ons gereproduceerd konden worden (het antwoord was: ja) heeft de Stichting Kritisch Denken de methodiek in het Nederlands vertaald en als Kritisch Denken met Rationale (KDmR) voor het onderwijs beschikbaar gemaakt.

Kritisch Denken in een curriculum
Docenten en programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden van hun studenten hebben middelen nodig waarmee ze door het hele curriculum heen studenten in een goede opbouw (denk aan leerlijnen)  oefeningen kunnen laten maken waarmee zij hun kritische denkvaardigheden kunnen ontwikkelen. Het doen van de makers van de methodiek en van deze site is hen die middelen te verschaffen.

Uitgangspunten van de methodiek KDmR
♦ Je leert niet kritisch te denken door er een boek over te lezen maar vooral door veel te oefenen. Het is een vaardigheid die stap voor stap ontwikkeld moet en ontwikkeld kan worden.

♦ Het visualiseren van redeneringen met behulp van het maken van redeneerschema’s is een van de beste tot nu toe bekende manieren om kritische denkvaardigheden te ontwikkelen. Dit blijkt telkens opnieuw uit empirisch onderzoek met behulp van pre- en post testen. Zie de pagina over research op deze site.

♦ Studenten ontwikkelen hun kritische vaardigheden beter naarmate ze meer oefenen. Alleen een keer een debat organiseren of een workshop of cursus is niet voldoende: je zult het oefenen in deze vaardigheid in het hele curriculum met een toenemende moeilijkheidsgraad moeten inbouwen.

 

Overigens: als je verwacht dat kritische denkvaardigheden zich vanzelf wel ontwikkelen als bijproduct van een cursus over een ander onderwerp en ze niet ook apart aan de orde laat komen: naast gezond verstand en ervaring laat de meta-analyse van Abrami e.a. zien (zie in het menu de pagina Publicaties) dat dat niet klopt; je zult aan kritische denkvaardigheden ook apart aandacht moeten besteden wil je met effectief onderwijs bezig zijn.