– Bindels, M., Het stimuleren van inhoudgerichte interactie bij lees- en schrijftaken. Rationale™ als didactisch instrument in het hoger onderwijs. Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie, Faculteit Educatie, 2012.

– Bindels, M., Hajer,M., De invloed van redeneerschema’s op inhoudgerichte interactie. Levende Talen Tijdschrift Jaargang 15, nummer 3, 2014.

– Jansen, M.,  Methodiek Kritisch Denken met Rationale, uit: Onderwijs en Gezondheidszorg, december 2008, nr. 7. (Over de methodiek en de toepassing daarvan in onderwijs).

– Davies, W.M., Computer-Assisted Argument Mapping: A Rationale Approach. 2009 Higher Education.

– S. van Driel & H. Prakken, Visualising the argumentation structure of an expert witness report with Rationale (extended abstract) . In A.Z. Wyner (ed.), Proceedings of the Workshop on Modelling Legal Cases and Legal Rules, in conjunction with JURIX-10, Liverpool 2010, pp. 1-8.

Een artikel dat de resultaten beschrijft van een onderzoeksproject van prof. H. Prakken en S. van Driel met de Raad voor de Rechtspraak. Doel van dit project was te onderzoeken in hoeverre rechters door het gebruik van Rationale ondersteund worden bij het kritisch onderzoeken en evalueren van onderzoeksrapporten van deskundigen.
Voor de Rationale schema’s die gemaakt zijn gedurende dit project, klik hier (alleen te openen met Rationale).

Uit de Abstract:
‘This paper reports on a case study in which the use of the Rationale software was investigated to analyse the argumentation structure of a Dutch expert witness report in a criminal case. The underlying motivation of the case study was to explore the usefulness of argumentation visualisation software for increasing a judge’s understanding of expert reports and for assisting him or her in asking the proper critical questions to the expert. By way of an initial exploration of this usefulness, an expert report was analysed with the Rationale software. The visualisation was informally discussed with a legal expert, who was generally positive but also expressed some concerns and expected that the main usefulness of the tool is in training and education of judges.’

Improving Reasoning, een open Engelstalige cursus gebaseerd op Rationale, met tekstboeken en veel oefeningen (nog geen modelantwoorden).
Deze cursus was deel van een door IARPA gefinancierd onderzoeksproject. Voor meer informatie over dit project zie Ter Berg, T., Van der Brugge, E., Teaching Critical Thinking with Rationale. INTED 2013.

– Gelder, T. van, The rationale for Rationale ®. Law, Probability and Risk, (2007) 6, 23−42.

– Kunsch, D., Schnarr, K., & van Tyle, R., The Use of Argument Mapping to Enhance Critical Thinking Skills in Business Education. Journal of Education for Business, November 2014.

– Lengbyer, L.A., Critical Thinking in the Intelligence Community: The Promise of Argument Mapping. Inquiry: Critical Thinking across the Disciplines. Summer 2014, Vol. 29, No.2.

– Maftoon, P., Birjandi, P., Pahlavani,P., The Impact of Using Computer-aided Argument Mapping (CAAM) on the Improvement of Writing Achievement of Iranian Learners of English. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 4, No. 5, pp. 982-988, May 2014.

– Ter Berg, T., Van der Brugge, E., Teaching Critical Thinking with Rationale. INTED 2013.

– Link naar het juryrapport bij de toekenning van de Zilveren Innovatieprijs van de HBO-raad in 2008 en naar de uitreiking zelf.

– Twee interviews met Timo ter Berg ( Kritisch Denken BV): in Hogeschoolbericht (juni 2008) en in Nieuwsbrief 33 (april 2011) van de Vakcommunity Filosofie van de Digitale School.

– Een interview van Mirjam Broekhoff  met Kaki Markus, docent KDmR in de IBMS van de HvA, over oa. de noodzaak van Kritisch Denken in het HBO.

– Lengbyer, L., Critical Thinking in the Intelligence Community: The Promise of Argument Mapping. Inquiry: Critical Thinking across the disciplines. Summer 2014, Vol. 29, No. 2.

Een fascinerende, zeer gedetailleerde case study die het belang van het maken van Rationale redeneerschema’s toont. Uit de Anstract:

” It is unfortunate that so much turns on the practices of argument construction and critique in intelligence analysis, for example, because these practices are fraught with difficulty. However, the recently developed technique of argument mapping helps reasoners conduct these practices more thoroughly and insight-fully, as can be shown in an extended illustration concerning Iraqi nuclear activities circa 2002.”

– Twardy, C., Argument Maps Improve Critical Thinking, 2004. Teaching Philosophy, 27:2. Een erg leuk artikel!